Zwalczanie chwastów w uprawach roślin wymaga od rolników sporego wysiłku i wytrwałości. Opryskiwanie roślin uprawnych jest dosyć czasochłonne i kosztowne. Niestety, ale często jest to jedyna skuteczna metoda wyeliminowania chwastów. Przedstawiamy kilka porad na temat gruntownej likwidacji chwastów.

Często jest tak, że tuż po zbiorach następuje przygotowanie ziemi pod siew, wysianie nasion i pielęgnacja roślin uprawnych, aby uzyskać jak największe plony. W związku z tym nie ma sporo czasu na dogłębne odchwaszczanie. Warto jednak wykonać pierwszy zabieg odchwaszczania na jesieni, jeszcze przed siewem nowych nasion. Należy jednak zwrócić uwagę, aby preparat chwastobójczy był przeznaczony do stosowania przedsiewnego.

Jednak jeżeli warunki pogodowe nie pozwalają na przeprowadzenie gruntownej likwidacji chwastów przed wysianiem zboża czy roślin okopowych, należy wykonać opryski preparatami chwastobójczymi tuż po siewie. Najlepiej, żeby to były maksymalnie 3 dni po siewie. Wtedy najłatwiej usunąć kiełkujące chwasty, bez obawy o negatywne oddziaływanie preparatu na roślinę uprawną. Wraz z nadejściem wiosny należy powtórzyć zabieg, dzięki czemu wyeliminowane zostaną chwasty, które przetrwały zimę.

Do gruntownej likwidacji chwastów najlepiej sprawdzają się preparaty, które zawierają glifosat jako substancję aktywną. Jednakże dobre rezultaty w zwalczaniu chwastów przynoszą również środki chwastobójcze na bazie napropamidu, dimetachloru czy chlomazonu. Dobór preparatu zależy od rodzaju uprawianej rośliny, chwastu oraz pory roku.