Pszenica jara to zboże, które charakteryzuje się dużymi wymaganiami wodnymi. W latach, kiedy opady deszczu są niewielkie można zaobserwować obniżenie plonowania tej odmiany pszenicy. Największe zapotrzebowanie na wodę odnotowuje się w fazie krzewienia, strzelania w źdźbło oraz kłoszenia. Niedobór wody w tym okresie zadecyduje o spadku plonu. Ponadto pszenica jara nie posiada mocno rozwiniętego systemu korzeniowego, przez co jej odporność na suszę jest niewielka. Ważne jest także, aby nie nawadniać zboża zbyt obficie w okresie formowania oraz dojrzewania ziarna, ponieważ nadmiar wody w tym okresie skutkuje rozwojem chorób grzybowych. Trzeba wiedzieć, że w pielęgnacji pszenicy jarej ważną rolę odgrywają nawozy.

W przypadku, gdy pszenica jara rośnie w glebie o dużym zakwaszeniu, należy stosować nawozy z zawartością wapna węglanowego. Jeżeli gleba nie jest bogata w magnez, producenci zbóż polecają stosowanie wapna magnezowego. Jako, że pszenica jara źle znosi niedobory fosforu i potasu, należy dostarczać tych składników naturalnych w nawozach. Najlepsze efekty przynosi wymieszanie nawozów z kilkunastocentymetrową warstwą ziemi. Jesienią, przed orką, bądź wiosną przed siewem, warto nawozić glebę nawozami wieloskładnikowymi. Warto jednak pamiętać, że z uwagi na to, że pszenica jara ma słabo rozwinięty system korzeniowy, ma ograniczone zdolności pobierania składników pokarmowych znajdujących się w głębi gleby. Z tego powodu nawożenie tego zboża powinno być wykonywane regularnie i w odpowiednich ilościach.