Chwasty to rośliny znienawidzone przez rolników i ogrodników. Ich występowanie sprawia, że działka nie tylko wygląda nieestetycznie ale również mają wpływ na prawidłowy rozwój roślinności. Przede wszystkim osadzone rośliny słabiej rosną i wydają mniejsze plony.

Z tego powodu rolnicy i ogrodnicy próbują wszelkich sposób, aby się z nimi rozprawić. Zazwyczaj środki chwastobójcze uważane są za ostateczność, ale ciężko z nich nie skorzystać, gdy ekologiczne sposoby nie przynoszą rezultatów. Warto wiedzieć, że na etykietach opakowań preparatów na chwasty można spotkać się z określeniem „chwasty wrażliwe”.

Co to oznacza i czy ma to jakieś znaczenie przy opryskiwaniu roślin? Na opakowaniach preparatów chwastobójczych zazwyczaj wymienione są nazwy chwastów wrażliwych na działanie substancji aktywnych, średnio wrażliwych oraz odpornych. Zatem chwasty wrażliwe to takie, które są podatne na działanie danego preparatu i w większości przypadków środek chwastobójczy sobie z nimi poradzi. Czasem również producenci specyfików na chwasty podają dawkę, jaką należy zastosować, aby zwalczyć chwasty.

Chwasty wrażliwe obumierają po zastosowaniu minimalnej dawki preparatu, zalecanej przez producenta. Dla porównania, w przypadku chwastów średnio wrażliwych i średnio odpornych konieczne jest opryskanie roślin uprawnych większą ilością substancji, aby mogła skutecznie zadziałać. Warto wiedzieć, że każdy środek chwastobójczy będzie inaczej działał i inne chwasty zostaną wymienione na etykiecie jako wrażliwe.